פרויקטים ותשתיות

ייצור והקמת תחנת טרנספורמציה MV1